Eftersyn af kran og davit

Vi udfører 1 og 5 års eftersyn på marine og offshore kraner, daviter og andet løftegrej, efter Søfartsstyrelsen og fabrikantens anvisninger.

Service montørerne hos A/S Oilpower Hydraulics benytter tjeklister til registrering af arbejdet i forbindelse med eftersynet.

Vores kompetencer indenfor marinekraner og maritimt løftegrej omfatter:
  • Installation & førstegangscertificering som kompetentperson kategori  A
  • Årlige og 5 årlige eftersyn
  • Tests og belastningsprøver
  • Reparation af kraner og spil
  • Service og vedligehold

Dokumentation og mærkning

Ethvert eftersyn afsluttes med, at alt godkendt udstyr forsynes med eftersyn mærkat der viser hvornår eftersynet er foretaget, samt hvornår næste eftersyn skal foretages.

Efterfølgende udarbejdes certifikat og service rapport.

Autorisationer

A/S Oilpower Hydraulics er autoriseret og certificeret af Søfartsstyrelsen til at udføre årligt eftersyn, samt 5-års syn på marinekraner og davider.
  • Eftersyn på hejsemidler og lossegrej – Kompetent person kategori A
  • Vedligehold og eftersyn iht. MSC.1 1277/1206-1